Czasami trzeba odłożyć uczucia [...] – Anusiia – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Anusiia.

Cza­sami trze­ba odłożyć uczu­cia na bok... Życia nie da się przeżyć wyłącznie emoc­jo­nal­nie ... Cza­sami mu­simy spoj­rzeć trzeźwo na świat ...

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 lipca 2010, 17:16

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Secrets.... 

Zeszyt Ma­rina cuore - Przys­tań serca 

Zeszyt ... 

Zeszyt Najlepsze...
Myśli, które war­to zapamiętać. 

Zeszyt Życie.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

Zeszyt Myśli.
... 

Zeszyt Ulu­bione ;)
Ulu. ;) 

Zeszyt Te niecodzienne. 

Zeszyt Niez­na­ni, lecz lubiani 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Caitlin

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]