Czasami trzeba odłożyć uczucia [...] – Anusiia – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Anusiia.

Cza­sami trze­ba odłożyć uczu­cia na bok... Życia nie da się przeżyć wyłącznie emoc­jo­nal­nie ... Cza­sami mu­simy spoj­rzeć trzeźwo na świat ...

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 lipca 2010, 17:16

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Secrets.... 

Zeszyt Ma­rina cuore - Przys­tań serca 

Zeszyt ... 

Zeszyt Najlepsze...
Myśli, które war­to zapamiętać. 

Zeszyt Życie.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

Zeszyt Myśli.
... 

Zeszyt Ulu­bione ;)
Ulu. ;) 

Zeszyt Te niecodzienne. 

Zeszyt Niez­na­ni, lecz lubiani 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Caitlin

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 21:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

wczoraj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

wczoraj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

wczoraj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]