Czasami ludzie potrafią nas [...] – limitededition – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest limitededition.

Cza­sami ludzie pot­ra­fią nas tak zniechęcić do siebie ... jed­nym słowem, jed­nym ges­tem.

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2012, 19:21

Zeszyt Złote myśli
... 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt a jed­nak Bóg te­go chciał
tak, ewi­den­tnie to naj­lep­sze uczucie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

o.n.a KCB

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność