Co widzisz patrząc na [...] – untouchedgirl – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest untouchedgirl.

Co widzisz pat­rząc na oczy? Czym one są dla ciebie? Narządem wzro­ku, częścią ciała? A może czymś pięknym, czymś w co możesz wpat­ry­wać się godzinami?
Co widzisz w oczach? Pus­tkę otoczoną ko­lorową tęczówką?
Nie będę za­dawała ci już więcej py­tań. Po­wiem ci co ja widzę w twoich oczach.
Widzę smu­tek, ra­dość, roz­cza­rowa­nie, niechęć, op­ty­mizm, łzy ? zarówno te gorzkie, jak i te prze­pełnione słodyczą. Widzę dro­gi które prze­mie­rzałeś, wszys­tko to co widziałeś, ale także to, co było obok i cze­go nie dos­trzegłeś. Widzę w nich całe two­je życie.
Chcesz zo­baczyć to, co dla mnie jest całym życiem? To spójrz mi w oczy. Co po­wie­działeś? Że widzisz tyl­ko siebie? Tyl­ko? Czy­li, że dla ciebie to nic?
Ja­kie życie jest za­baw­ne. Dla sa­mego siebie jes­teś tyl­ko sobą, a dla mnie jes­teś wszys­tkim...

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 września 2009, 19:01

Zeszyt teksty
... 

Zeszyt :* 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt co mi sie podobaja 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]