Codziennie patrz na świat, [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 165 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Codzien­nie pat­rz na świat, jak­byś oglądał go po raz pier­wszy.

cytat dnia z 8 czerwca 2013 roku
zebrał 257 fiszek

Zeszyt I. Pa­miętaj o tym
myśli, poez­ja, pro­za war­te zapamiętania 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt v
... 

Zeszyt Ulubione

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt ...
365... 

Zeszyt Nekosiowe

Zeszyt Dla Tomka
Cy­taty dla Mo­jego Tomka 

Zeszyt do kalendarza
zbieram cy­taty na każdy dzień do ka­len­darza :) 

Zeszyt Ulu­bieni autorzy
Myśli - pe­rełki, które gro­madzę w sercu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]