Co bym zmieniła gdybym [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Co bym zmieniła gdy­bym mogła cofnąć czas? Nic, ab­so­lut­nie nic. Dlacze­go? Bo gdy­bym zmieniła je­den mo­ment, całe życie mogłoby się po­toczyć inaczej. Nie byłoby tych pięknych chwil, ale również tych złych. Jed­nak mi­mo wszys­tko, dzięki te­mu jes­tem bo­gat­sza o ba­gaż doświad­czeń i wiem ja­kich błędów nie po­pełniać.

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 września 2010, 21:20

Zeszyt Pod­nieść sie...
ne­ver gi­ve up 

Zeszyt miłość
Pa­radoks miłości.
Wciąż pow­tarzasz że ją/go nie kochasz, jak się roz­sta­niecie uda­jesz, że Cię nie ob­chodzi, lecz na­wet po długim ok­re­sie cza­su wciąż a nim/niej myślisz i za nią/nim tęsknisz. Tak jak­by nie można było raz na zaw­sze zapomnieć. 

Zeszyt ... 

Zeszyt zeszyt 

Zeszyt Ta­kie inne. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte