Co bym zmieniła gdybym [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Co bym zmieniła gdy­bym mogła cofnąć czas? Nic, ab­so­lut­nie nic. Dlacze­go? Bo gdy­bym zmieniła je­den mo­ment, całe życie mogłoby się po­toczyć inaczej. Nie byłoby tych pięknych chwil, ale również tych złych. Jed­nak mi­mo wszys­tko, dzięki te­mu jes­tem bo­gat­sza o ba­gaż doświad­czeń i wiem ja­kich błędów nie po­pełniać.

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 września 2010, 21:20

Zeszyt Pod­nieść sie...
ne­ver gi­ve up 

Zeszyt miłość
Pa­radoks miłości.
Wciąż pow­tarzasz że ją/go nie kochasz, jak się roz­sta­niecie uda­jesz, że Cię nie ob­chodzi, lecz na­wet po długim ok­re­sie cza­su wciąż a nim/niej myślisz i za nią/nim tęsknisz. Tak jak­by nie można było raz na zaw­sze zapomnieć. 

Zeszyt ... 

Zeszyt zeszyt 

Zeszyt Ta­kie inne. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]