Cieszę się, że wykorzystałam [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Cieszę się, że wy­korzys­tałam drugą szansę. Gdy­by nie to, pew­nie do dziś myślałabym, że świat się kończy na To­bie. Jed­nak te­raz już wiem, że bar­dziej tęskniłam za Twoją blis­kością, niż za Tobą.

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 września 2010, 16:57

Zeszyt Ból cier­pienie dal­sze istnienie
Tak bar­dzo tęsknię, kiedy widzę, tak często płacze, kiedy nie mam, tak mało znam, ale kocham
MA­TEUSZ KOCHAM CIĘ 

Zeszyt boli
cza­sem musi. 

Zeszyt Piękności :-) 

Zeszyt churchill 

Zeszyt zeszyt 

Zeszyt naj­lep­sze !
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 14:57oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]