Ciekawość jest jedną z [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 24 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

Cieka­wość jest jedną z wielu pułapek miłości.

cytat dnia z 17 grudnia 2016 roku
zebrał 68 fiszek

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Me
... 

Zeszyt Cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Magiczne
myśli ktu­re przy­pomi­nają mi chwi­le z życia.. 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt Sentyment
Sentyment 

Zeszyt Dob­re myśli 

Zeszyt Milosc 

Zeszyt Naj­bar­dziej bo­li to w co się uwie­rzyło, a stało się kłamstwem.
Cza­sami naj­gorzej jest pos­ta­wić kropkę. Na­dużywa­my wte­dy prze­cinków, chcąc przedłużyć to co już daw­no w rzeczy­wis­tości po­win­no mieć swój koniec. 

Zeszyt Skrzyn­ka marzeń
Słowa naj­bliższe mo­jemu ser­cu. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]