Ciekawość jest jedną z [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 24 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

Cieka­wość jest jedną z wielu pułapek miłości.

cytat dnia z 17 grudnia 2016 roku
zebrał 70 fiszek

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Me
... 

Zeszyt Cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Magiczne
myśli ktu­re przy­pomi­nają mi chwi­le z życia.. 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt Sentyment
Sentyment 

Zeszyt Dob­re myśli 

Zeszyt Milosc 

Zeszyt Naj­bar­dziej bo­li to w co się uwie­rzyło, a stało się kłamstwem.
Cza­sami naj­gorzej jest pos­ta­wić kropkę. Na­dużywa­my wte­dy prze­cinków, chcąc przedłużyć to co już daw­no w rzeczy­wis­tości po­win­no mieć swój koniec. 

Zeszyt Skrzyn­ka marzeń
Słowa naj­bliższe mo­jemu ser­cu. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]