Ciekawi mnie, czy pewne [...] – kiko – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kiko.

Cieka­wi mnie, czy pew­ne uczu­cia mogą trwać tak długo, czy po pros­tu po pew­nym cza­sie, przyz­wycza­jeni do nich, po pros­tu so­bie je wma­wiamy? Nie poz­wa­lamy im odejść, tyl­ko kur­czo­wo trzy­mamy to, co zna­my, wierząc, że to je­dyne co nam się mogło przyt­ra­fić, że nic in­ne­go już nie będzie. A prze­cież świat stoi ot­wo­rem. Co praw­da je­go og­rom prze­raża, ale wys­tar­czy troszkę od­wa­gi, by był nasz.

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2012, 23:40

Zeszyt Złote myśli
... 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]