Ciągle trwam z myślą że [...] – Specyk;) – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Specyk;).

Myśli o Tobie są raną

Ciągle trwam z myślą
że ucieknę do swoich marzeń
do swoich pragnień
Lecz nie potrafię
trzy­masz mnie w zam­knięciu swych słów
trzy­masz mnie w niepewności
trzy­masz mnie w sidłach tęsknoty
Wiem...
nie ucieknę od Ciebie
gdyż stoisz w mych oczach
Dlacze­go mnie wyb­rałaś
bym był z Tobą?
jak nie mogę Cie dotknąć
nie mogę Cie przytulić
nie mogę szepnąć ty­siąc słów
Czyż nie wiesz że to spra­wia ból?
Czyż nie wiesz że roz­szerzasz rany
i wy­lewasz mo­je prag­nienia do Ciebie?
Jes­tem przez to słaby
Nie pot­ra­fię zapomnieć
Dlacze­go milczysz?
Dlacze­go nie po­wiesz chodź jed­ne­go słowa?
nie zro­bisz chodź jed­ne­go gestu?
Cho­wasz mnie w cień a za­razem chcesz bym trwał z Tobą
Za­pomi­nasz o mnie a za­razem chcesz bym ja nie za­pom­niał o Tobie
Jest sens by toczyło się to dalej?
Jest sens byś trzy­mała mnie w kaj­da­nach jak w wiezieniu?
Boisz się być ze mną
lecz ser­ce pod­po­wiada coś innego.
Dlacze­go mnie wyb­rałaś
bym był z Tobą?
jak nie mogę Cie dotknąć
nie mogę Cie przytulić
nie mogę szepnąć ty­siąc słów

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 marca 2012, 21:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Specyk;)

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]