Choroba pozwala poznać słodycz [...] – Heraklit z Efezu – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Heraklit z Efezu.

Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wy­poczyn­ku.

cytat
zebrał 8 fiszek

Zeszyt Prawdziwe
Część pierwsza 

Zeszyt naj
różne moje 

Zeszyt Pozytywka
Najpiękniejsze... 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt o miłości i nie tylko
\\\"W cy­ta­tach uwie­czniono mądrość mędrców i doświad­cze­nia wieków.\\\" 

Zeszyt cytaty
znanych 

Zeszyt Zeszyt myśli i głupot 

Zeszyt Naj­bar­dziej mi smakuje 

Zeszyt Złote myśli! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:58piórem2 do­dał no­wy tek­st A jak mi się [...]

dzisiaj, 15:58Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Panie ad­mi­nis­tra­toze;a moją ma­me [...]

dzisiaj, 15:47piórem2 do­dał no­wy tek­st Prosie ad­mi­nis­tra­tora aby mnie [...]

dzisiaj, 15:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:40Yankes do­dał no­wy tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiejbyć po­wodem czy­jegoś uśmie­chu [...]

dzisiaj, 15:16har.monic sko­men­to­wał tek­st do właści­ciela­pana Ziem­niewicza czy każdy [...]