Choroba pozwala poznać słodycz [...] – Heraklit z Efezu – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Heraklit z Efezu.

Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wy­poczyn­ku.

cytat
zebrał 8 fiszek

Zeszyt Prawdziwe
Część pierwsza 

Zeszyt naj
różne moje 

Zeszyt Pozytywka
Najpiękniejsze... 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt o miłości i nie tylko
\\\"W cy­ta­tach uwie­czniono mądrość mędrców i doświad­cze­nia wieków.\\\" 

Zeszyt cytaty
znanych 

Zeszyt Zeszyt myśli i głupot 

Zeszyt Naj­bar­dziej mi smakuje 

Zeszyt Złote myśli! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***