[...] chodzi o to, [...] – Haruki Murakami – zeszyty

W obecnej chwili w 13 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Harukiego Murakamiego.

[...] chodzi o to, żeby ra­dość, jaką od­czu­wam na końcu każde­go biegu, przet­rwała do dnia następne­go. Tę samą tak­tykę sto­suję, gdy piszę po­wieść. Każde­go dnia prze­rywam w miej­scu, w którym wiem, że mógłbym pi­sać da­lej. Spróbuj­cie te­go, a pra­ca pójdzie wam ko­lej­ne­go dnia zas­ka­kująco łat­wo. [...] Żeby wyt­rwać w czym­kolwiek, trze­ba ut­rzy­mać rytm.

cytat dnia z 24 maja 2012 roku
zebrał 6 fiszek

Zeszyt MOTYWUJĄCE
...chwi­la zas­ta­nowienia chwilę przed działaniem... 

Zeszyt mój zeszyt
 

Zeszyt ulu­bione cytaty
... 

Zeszyt ulubione. 

Zeszyt Zeszyt Bolaszkowej
ulu­bione cy­taty i myśli 

Zeszyt Cytaty
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Ogólne 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt In­spi­rational Quotes and Aphorisms
In­spi­rujące, jak dla mnie, cy­taty, aforyzmy 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni