Chociaż wydaje nam się, [...] – Seneka 18 – zeszyty

W obecnej chwili w 16 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Seneka 18.

Cho­ciaż wy­daje nam się, że umiera­my przez miłość wiele ra­zy, ale tak nap­rawdę to ta pier­wsza nies­pełniona miłość za­bija, bo prze­cież tyl­ko raz można um­rzeć…Każda ko­lej­na miłość może dać nam je­dynie nadzieję na zmar­twychwsta­nie…aby móc wyjść z gro­bu i zaufać jeszcze raz.

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 28 marca 2013, 16:03

Zeszyt Coś warte
War­te uwa­gi
War­te prze­myśle­nie
War­te prze­mil­cze­nia
bądź dyskusji 

Zeszyt Najlepsze.
Naj­piękniej­sze cy­taty, które niejed­nokrot­nie gdy na nie pat­rzę, urze­kają mnie. 

Zeszyt mine.
.. 

Zeszyt Me­mory Core
Ulubione 

Zeszyt Do­tyk serca
tek­sty w których od­kry­wam coś co mnie też do­tyczy...(Miłość, Ból, Wzrusze­nie, Smu­tek, Tęskno­ta, Roz­pacz, Prawda) 

Zeszyt ulubione
blablabla 

Zeszyt Ob­licza Miłości 

Zeszyt ... 

Zeszyt Uczucia... 

Zeszyt Eda
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eda

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy