Chociaż wydaje nam się, [...] – Seneka 18 – zeszyty

W obecnej chwili w 16 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Seneka 18.

Cho­ciaż wy­daje nam się, że umiera­my przez miłość wiele ra­zy, ale tak nap­rawdę to ta pier­wsza nies­pełniona miłość za­bija, bo prze­cież tyl­ko raz można um­rzeć…Każda ko­lej­na miłość może dać nam je­dynie nadzieję na zmar­twychwsta­nie…aby móc wyjść z gro­bu i zaufać jeszcze raz.

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 28 marca 2013, 16:03

Zeszyt Coś warte
War­te uwa­gi
War­te prze­myśle­nie
War­te prze­mil­cze­nia
bądź dyskusji 

Zeszyt Najlepsze.
Naj­piękniej­sze cy­taty, które niejed­nokrot­nie gdy na nie pat­rzę, urze­kają mnie. 

Zeszyt mine.
.. 

Zeszyt Me­mory Core
Ulubione 

Zeszyt Do­tyk serca
tek­sty w których od­kry­wam coś co mnie też do­tyczy...(Miłość, Ból, Wzrusze­nie, Smu­tek, Tęskno­ta, Roz­pacz, Prawda) 

Zeszyt ulubione
blablabla 

Zeszyt Ob­licza Miłości 

Zeszyt ... 

Zeszyt Uczucia... 

Zeszyt Eda
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eda

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]