6 grudnia 2012 roku, godz. 13:01

Chciwość dla poklasku przywłaszczy sobie wszystko -
... co życie skromnie podarowało innym ...