Chciałbym żeby urzeczywistnił [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

INNA INNEGO MODLITWA

Chciałbym żeby urzeczy­wis­tnił mi się

Ta­ki chrześci­jański Bóg

Co to by usiadł ze mną

Na brze­gu potoku

I po­wie­dział do mnie

Słuchaj przyjacielu

Nie słuchaj pirdół

Widzisz nie chcę od Ciebie nic

Prócz roz­mo­wy mod­litwą ze Mną

Naj­le­piej czyń ją poczu­ciem daleko

Da­leko poz­wa­lające­go so­bie humoru

W języ­ku barwnym

Nie stro­niącym od slangu

Szewców drwa­li i policjantów

Nic mi z two­jej czołobitności

Mar­szów noc­nych po górach

O zim­nie z prze­nik­li­wego wiatru

Cze­kam na tet a tet modlitwą

Może też przez kwiat

Oso­biście po­sianej lwiej paszczy

I doglądniętej przez ciebie w piękna cud

Żyj szczęśli­wy do setki

A po­tem powiedz

To cię wezmę do szczęścia w rozkoszy

Ja­kiej chcesz

Na ko­niec zaproponowałby

Kieliszek Skanderberga

Pod ga­pienie się w nurt

W cieniu ko­narów wierzby

Umoczo­nych pod prąd

Os­tatni­mi liśćmi

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2019, 07:36
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]