Chciałbym żeby urzeczywistnił [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

INNA INNEGO MODLITWA

Chciałbym żeby urzeczy­wis­tnił mi się

Ta­ki chrześci­jański Bóg

Co to by usiadł ze mną

Na brze­gu potoku

I po­wie­dział do mnie

Słuchaj przyjacielu

Nie słuchaj pirdół

Widzisz nie chcę od Ciebie nic

Prócz roz­mo­wy mod­litwą ze Mną

Naj­le­piej czyń ją poczu­ciem daleko

Da­leko poz­wa­lające­go so­bie humoru

W języ­ku barwnym

Nie stro­niącym od slangu

Szewców drwa­li i policjantów

Nic mi z two­jej czołobitności

Mar­szów noc­nych po górach

O zim­nie z prze­nik­li­wego wiatru

Cze­kam na tet a tet modlitwą

Może też przez kwiat

Oso­biście po­sianej lwiej paszczy

I doglądniętej przez ciebie w piękna cud

Żyj szczęśli­wy do setki

A po­tem powiedz

To cię wezmę do szczęścia w rozkoszy

Ja­kiej chcesz

Na ko­niec zaproponowałby

Kieliszek Skanderberga

Pod ga­pienie się w nurt

W cieniu ko­narów wierzby

Umoczo­nych pod prąd

Os­tatni­mi liśćmi

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2019, 06:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]