chciałbym napisać że umiem [...] – danioł – zeszyty

W obecnej chwili w 10 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest danioł.

festiwal

chciałbym na­pisać że umiem miłość
spot­kałem smoka
od­kryłem nic

ilek­roć próbuję wysłać ci ese­mesa mam za duże palce
jak­kolwiek chcę się odnaleźć
py­tasz o dziecko

lu­bię słowo balustrada
rdza
nietakość

bez no­cy nie ma ciem
nietoperzy
diabła
szatana
lucyfera

każde słowo znaczy to samo
chcesz po­wie­dzieć śmierć
naj­pierw um­rzyj

wiersz dnia z 4 lipca 2015 roku
zebrał 30 fiszek • 31 sierpnia 2011, 08:55

Zeszyt Wiersze
Coś do przeczytania 

Zeszyt ღ wzruszające.. lek­kie.. ulot­ne.. ღ
wier­sze -Pe­rełki :)ღ 

Zeszyt
Tak. To mi się po­doba. ♥ 

Zeszyt Wier­sze i wierszyki..
..zat­rzy­mujące na dłużej 

Zeszyt Szept serca
tak głośno boli. 

Zeszyt Poez­ja kłamie, choć ład­nie to czyni...*
Piękne wiersze...

*Car­los Ruiz Zafón 

Zeszyt Blues...
- coś na kształt poez­ji - więcej 

Zeszyt os­tatni list
Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter.
~Skor 

Zeszyt trzy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aaaaaaaaaaaaa

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na