— Chciałabyś, żeby miłość [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 140 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać.

cytat
zebrał 188 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt egois­tycznie in­nym zabrane.
te, co chcę mieć. O. 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt Ulubione.
Praw­da, smut­ki i szczęścia. 

Zeszyt Dla Tomka
Cy­taty dla Mo­jego Tomka 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt Ulu­bieni autorzy
Myśli - pe­rełki, które gro­madzę w sercu. 

Zeszyt cytaty
zbiór ulu­bionych cytatów 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Zeszyt
;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]