chciałabym napisać wiersz ale nie [...] – Ryan913 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ryan913.

o tym jak uzmysłowiłaś mi jak mogło być a nie jest

chciałabym na­pisać wiersz
ale nie ma słów, które ok­reślą wszys­tko to
co czuję i myślę
co się wydarzyło
choć tak nap­rawdę – ni­by nic
kil­ka se­kund al­ko­holiczne­go upojenia
świst słów na­wiązujących do dni minionych
ni­by nic się nie zmieniło nawet
po­zyc­ja ciała wciąż w tym sa­mym kierun­ku ustawiona
kil­ka achów i echów, że mogło być tak
no ale nie jest i nie będzie, a może? kto wie?
pro­fes­jo­nal­ne po­dejście w uda­waniu jak­by nig­dy nic
znaczący wzrok skiero­wany na mnie
mój iro­niczny uśmiech
zjedzmy coś, przeg­ryźmy to co usłyszałam
przełknę tę po­rażkę, choć ni­by coś wygrałam
mar­na nag­ro­da po­cie­sze­nia w pos­ta­ci roz­wartych ust
wca­le niego­towych na to cze­go oczekuję

mogło być tak a nie jest i bar­dzo mi żal

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2015, 19:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]

dzisiaj, 12:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st Kto pot­ra­fi objąć słowem [...]

dzisiaj, 12:09I.Anna sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny