Chcesz wiedzieć dla kogo [...] – ciasteczko – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest ciasteczko.

Chcesz wie­dzieć dla ko­go jes­teś ważny? Usuń fa­cebooka, a zo­baczysz ile osób będzie w sta­nie się z tobą skon­takto­wać, żeby zwyczaj­nie za­pytać " Co u Ciebie?".

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2013, 23:13

Zeszyt ** DUŻE PE­REŁKI JAK Z RĘKI
czy­li afo­ryz­my, myśli, po­wie­dze­nia war­te przypomnienia 

Zeszyt fajne
inspiracje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marcelina1607

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]