Chcę być sobą, takim [...] – zamknięty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest zamknięty.

Owsianka - czyli proza życia.

Chcę być sobą, ta­kim ja­kim jes­tem. Częściej smut­nym niż we­sołym. Z zapłaka­nymi ocza­mi, a nie wy­muszo­nym śmie­chem. Chcę się śmiać, kiedy mam na to ochotę, a nie wte­dy gdy wszys­cy dookoła uważają, że tak wy­pada. Chcę się zat­ra­cać w swo­jej bez­silności, egoiz­mie, de­kaden­tyzmie.
Tu­taj nie mogę so­bie na to poz­wo­lić. Mi­mo te­go, że jest to duże mias­to, nie czuję się do końca sobą. Nie chcę, żeby ktoś widział, że jes­tem słaby, bo ta­kiego łat­wiej zniszczyć, a nies­te­ty na­tura większości po­laczków ta­ka właśnie jest.
Za­jadam się więc ow­sianką, myśląc nieus­tannie nad tym, którą maskę dzi­siaj przyw­dzieję.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2013, 09:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]