Całe życie wpajała dzieciom [...] – kati75 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kati75.

Całe życie wpa­jała dzieciom
by zła in­nym nie wyrządzali
kochała po­nad wszys­tko
nicze­go im nie żałowała
mieli ciepły dom z kominkiem
mar­ko­we ciu­chy z górnej półki
stu­dia opłaco­ne wyższe wykształcenia

dziś mat­ka cho­ra przy­kuta do łożka
o wodę pro­si lecz kranówkę dostaje
w zim­nej pie­rzy­nie do wie­czo­ra zostaje
łka cicho lecz te­go nikt nie widzi

sop­lem lo­du ser­ce się stało
dziś prag­nie tyl­ko śmierci
bo nic jej nie zos­tało

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 09:44

Zeszyt Złote Myśli
Ma­gia słów :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]