Być kobietą to strasznie [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 168 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Być ko­bietą to strasznie trud­ne zajęcie, bo po­lega głównie na za­dawa­niu się z mężczyznami.

Being a wo­man is a ter­ribly dif­fi­cult task, sin­ce it con­sis­ts prin­ci­pal­ly in dealing with men. (ang.) 

cytat dnia z 8 stycznia 2013 roku
zebrał 190 fiszek

Zeszyt Opisy
Opi­sy do np. zdjęć. 

Zeszyt Nos­talgia i śmiech
Bez zbędnych wyjaśnień. 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt ulubione
:) 

Zeszyt Wszys­tko i nic
:) 

Zeszyt 8marz 

Zeszyt English
Inspirated 

Zeszyt Różne
niewiemcotuwpisać 

Zeszyt Funny
:D 

Zeszyt najlepsze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]