20 maja 2012 roku, godz. 3:03  0,0°C

[...] brak odpowiedzi jest odpowiedzią.

Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Momo jest pogubionym, zaniedbywanym przez ojca [...]