Bowiem słuszność ma filozof, [...] – Virginia Woolf – zeszyty

W obecnej chwili w 46 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Virginii Woolf.

Bo­wiem słuszność ma fi­lozof, który mówi, że gra­nica między szczęściem a me­lan­cho­lią nie grub­sza jest aniżeli os­trze noża.

cytat dnia z 13 kwietnia 2010 roku
zebrał 139 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt który słowa­mi uderza pros­to w mo­je serce.
Po­karm dla duszy. 

Zeszyt Pa­miętnik cytatów
tralala 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt worek
mieszanka
A dro­ga wie­dzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za pro­giem - Tolkien 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt pierwszy
krótka forma 

Zeszyt Ulubione
W tym zeszy­cie będą wier­sze i cy­taty, które naj­bar­dziej po­ruszają mo­je serce... 

Zeszyt ...

Zeszyt Mind
... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]