Bowiem słuszność ma filozof, [...] – Virginia Woolf – zeszyty

W obecnej chwili w 46 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Virginii Woolf.

Bo­wiem słuszność ma fi­lozof, który mówi, że gra­nica między szczęściem a me­lan­cho­lią nie grub­sza jest aniżeli os­trze noża.

cytat dnia z 13 kwietnia 2010 roku
zebrał 139 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt który słowa­mi uderza pros­to w mo­je serce.
Po­karm dla duszy. 

Zeszyt Pa­miętnik cytatów
tralala 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt worek
mieszanka
A dro­ga wie­dzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za pro­giem - Tolkien 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt pierwszy
krótka forma 

Zeszyt Ulubione
W tym zeszy­cie będą wier­sze i cy­taty, które naj­bar­dziej po­ruszają mo­je serce... 

Zeszyt ...

Zeszyt Mind
... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]