Bo są dwa rodzaje [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 166 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Bo są dwa rodza­je bólu, Os­karku. Cier­pienie fi­zyczne i cier­pienie ducho­we. Cier­pienie fi­zyczne się zno­si. Cier­pienie ducho­we się wy­biera.

cytat dnia z 17 lipca 2013 roku
zebrał 262 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Autorzy
przez duże A 

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt I. Pa­miętaj o tym
myśli, poez­ja, pro­za war­te zapamiętania 

Zeszyt III. Użyj ja­ko cytatu
to co mi się spodobało 

Zeszyt wooow...
brak wskazówek 

Zeszyt v
... 

Zeszyt Ważne cytaty
Zbiór cy­tatów fi­lozofów różnej maści, po­ruszających to, co dos­ko­nale ro­zumiemy, a nie pot­ra­fimy wytłumaczyć. 

Zeszyt Najciekawsze
 :D 

Zeszyt Dla Tomka
Cy­taty dla Mo­jego Tomka 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]