Bo odpowiedzialność - to [...] – magda_em – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest magda_em.

Bo od­po­wie­dzial­ność - to stanąć twarzą w twarz z prob­le­mem, choć tak bar­dzo chciałoby się uciekać

myśl
zebrała 39 fiszek • 24 września 2012, 14:35

Zeszyt Złote myśli
... 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt zarąbiste
najlepsze 

Zeszyt Do, których war­to wracać...:) 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Zastanawiające
do za­myśle­nia, miłe dla ser­ca, cieka­we dla rozumu 

Zeszyt Słowa
War­to tu wrócić. 

Zeszyt zeszyt 14
różne 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni