Bo gdy odchodzi przyjaciel, [...] – Ika1994 – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ika1994.

Bo gdy od­chodzi przy­jaciel, zaw­sze za­biera on cząstkę Ciebie ze sobą.
wróciłam w końcu z wa­kac­ji ;) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 sierpnia 2010, 14:28

Zeszyt Przyjaźń.
Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skarbem 

Zeszyt Njalepsze;)
Cza­sami war­to od siebie nawza­jem od­począć, żeby móc zatęsknić...

Gorzej tyl­ko jak ktoś nie chce już na­wet tęsknić. 

Zeszyt :****8
Chłopa­ki lu­bią ko­men­to­wać plas­ti­ki .,...
Szko­da że tyl­ko ta­kie im się po­dobają i tyl­ko na ta­kie się gapią
:(( 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

oohonestgirloo

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]