blady zimny w duszy [...] – Ryan913 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ryan913.

...do kiedyś?

bla­dy zim­ny w duszy har­mo­nii og­nia - -
cień gra
eufo­ryczny dołek - po­pada­nie w skraj
bo­giem. i pa­nem. i upadłym - -
szmat - ław - cem!

pus­tka i ko­ty czar­ne co mruczą
nie przes­taną jak
jak sępy stęsknione będą krążyć
za ciałem krążyć będą - - TYM!

krop­la tuszu tu jak łza punkt
pun­kt - o.
wstać by spać na ja­wie - sen
da­je nadzieję - ?
zbędną tym razem

ko­ty mruczą
do kiedyś...
... do kiedyś
amen
?

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2014, 18:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 18:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:42truman sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

dzisiaj, 17:41truman do­dał no­wy tek­st nie pij

dzisiaj, 17:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:38M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 14:33M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 13:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 do­dał no­wy tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]