Bielą się przed świętami [...] – SaTyR_ – zeszyty

W obecnej chwili w 26 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest SaTyR_.

Białe tulipany w kagańcu.

Bielą się przed święta­mi sumienia
jak drze­wa w wiosen­nym sadzie
jak białe tu­lipa­ny pochy­lają głowy
uja­dające pys­ki wsadzając w kaganiec
i klęczą pod krzyżem wy­pat­rują jałmużny
na drodze krzyżowej zbierają gwoździe
jeszcze się przydadzą
ci co naj­wyżej ska­kali do gardeł
jut­ro po­niosą święconkę
prze­każą fałszy­wy znak pokoju
siądą przy stołach w roz­bi­tych rodzinach
gdzie co­raz mniej po­wodów, żeby trwać
uwikłani w sieci nies­pełnieni myśliwi
w roszcze­niu szu­kają miej­sc, gdzie wy­lać złość.

wiersz
zebrał 120 fiszek • 18 kwietnia 2014, 16:09

Zeszyt Sa­mo życie
na­pisa­ne wierszem 

Zeszyt Wiersze
Te, co pot­ra­fią zachwy­cić ser­ce i rozum 

Zeszyt Ulubione
do szka­tułki pamięci 

Zeszyt Wiersze
To co ważne w życiu, i tak przeminie 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt ulubione
zapisane 

Zeszyt Naj.-wiersze.
Co co ludziom gra w duszy. 

Zeszyt wierszowisko
naj­lep­sze teksty 

Zeszyt wiersze
ser­ce mi zadrżało 

Zeszyt Zeszyt IV
Z życiem po drodze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]