Biegnąc, nic nie robię, [...] – Haruki Murakami – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Harukiego Murakamiego.

Biegnąc, nic nie ro­bię, tyl­ko biegnę. Za­sad­niczo biegnę w pus­tce. In­ny­mi słowy, biegnę po to, żeby osiągnąć pus­tkę. Ale jak można się spodziewać, w ta­kiej pus­tce myśli kryją się na­tural­nie. To oczy­wis­te. W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą ni­cością.

cytat
zebrał 3 fiszki

Zeszyt ulubione. 

Zeszyt Moje
Cytaty 

Zeszyt autorzy
ma­giczne ;) 

Zeszyt kręcisz myśl jak kofeina
mo­je, włas­ne, prywatne 

Zeszyt 1 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Something...
...Important 

Zeszyt 2012

Zeszyt Wybitni 

Zeszyt Dul­ce amara
Słodko-gorzko 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]