balladowo nastrojona jak skrzypce u [...] – SaTyR_ – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest SaTyR_.

Vena

bal­la­dowo nastrojona
jak skrzyp­ce u mistrza
połas­ko­ta łas­ka­wym uśmie­chem,
par­sknie deszczem
smag­nie wiat­rem al­bo zagrzmi
ciepłem og­rze­je , ko­go upatrzy
myślałby kto, że to z ra­ju Ewa
tak poetycznie śpiewa
ale to kap­ryśna dama
o dzi­wy, cze­mu to ub­ra­na w spod­nie Ada­ma.

fraszka
zebrała 86 fiszek • 13 kwietnia 2014, 21:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]