Bądź dla innych słonecznym [...] – Małgorzata Stolarska – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Małgorzata Stolarska.

Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godzi­ny.

cytat dnia z 14 września 2017 roku
zebrał 14 fiszek

Zeszyt Daria
op­ty­mis­tyczne cytaty 

Zeszyt Wszys­tko ;)
Znaj­dziesz tu wszys­tko i nic :D 

Zeszyt Do przypomnienia
aby otuchę do­dać i pomóc myślą się poukładać. 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt cze­kając ... 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt Ur 

Zeszyt ti­ru riru 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt Czy to ważne ja­ki ma tytuł? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera