A żyć możesz tylko [...] – Antoine de Saint-Exupéry – zeszyty

W obecnej chwili w 333 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Antoine de Saint-Exupéry.

A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.

cytat dnia z 12 czerwca 2010 roku
zebrał 501 fiszek

Zeszyt Prawdziwe
Wśród ty­lu ciał niebies­kich szu­kam te­go jed­ne­go, przy którym będę zaw­sze spokojny. 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Naj­lep­sze i dająca naj­wiecej do myslenia 

Zeszyt egois­tycznie in­nym zabrane.
te, co chcę mieć. O. 

Zeszyt Wszystko.
Wszystko. 

Zeszyt Lipko
Na swiat 

Zeszyt #1
cytaty 

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt Intymne
Głębsze, miłos­ne, po­budzające wyobraźnię 

Zeszyt Esen­cja życia
Praw­dy życiowe 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]