A żyć możesz tylko [...] – Antoine de Saint-Exupéry – zeszyty

W obecnej chwili w 333 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Antoine de Saint-Exupéry.

A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś um­rzeć.

cytat dnia z 12 czerwca 2010 roku
zebrał 501 fiszek

Zeszyt Prawdziwe
Wśród ty­lu ciał niebies­kich szu­kam te­go jed­ne­go, przy którym będę zaw­sze spokojny. 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Naj­lep­sze i dająca naj­wiecej do myslenia 

Zeszyt egois­tycznie in­nym zabrane.
te, co chcę mieć. O. 

Zeszyt Wszystko.
Wszystko. 

Zeszyt Lipko
Na swiat 

Zeszyt #1
cytaty 

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt Intymne
Głębsze, miłos­ne, po­budzające wyobraźnię 

Zeszyt Esen­cja życia
Praw­dy życiowe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony