A może jeszcze słów [...] – osobliwy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest osobliwy.

-44

A może jeszcze słów kil­ka, by wy­wołać z la­su wil­ka, by wy­wołać z cza­su zew na­tury, zew kul­tu­ry, że proszę, że dzięku­je, bo przep­raszam to nie, bo to słowo złe, pra­wie tak złe jak "kocham". Bo w "przep­raszam", bo w "kocham" zaczy­na się woj­na, kon­flikt, ge­neza zmar­twień i ut­ra­pień, ukat­ru­pień. Więc jak pień być, głuchym, twar­dym, har­dym jak mod­liszek, jak ro­siczek słowo-żer­ny, słowa gorzkie, słowa słod­kie, bo słone to są łzy, co zos­ta­wiają śla­dy na po­liczku, jak płozy, łzy jak pło-zy na śniegu, na twarzy białej, bla­dej jak śnieg, ta­ki pucho­wy.

Dziś tem­pe­ratu­ra wy­nosi mi­nus czter­dzieści czte­ry.

opowiadanie • 13 maja 2019, 01:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat