[...] wiem, że tak [...] – Dorota Terakowska – zeszyty

W obecnej chwili w 29 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dorota Terakowska.

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie uli­ca.

cytat dnia z 2 marca 2015 roku
zebrał 61 fiszek

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Zeszyt
Zeszyt1 

Zeszyt Zeszyt
wszystko 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt marylka
to co lu­bię tu wpisuję 

Zeszyt Cudze
Znalezione 

Zeszyt W do­mu mo­jej duszy
Dla myśli, które we mnie zamieszkały. 

Zeszyt worek
mieszanka
A dro­ga wie­dzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za pro­giem - Tolkien 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt aforyzmy
cy­taty, afo­ryz­my, mysli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]

wczoraj, 21:02piórem2 do­dał no­wy tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 20:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

wczoraj, 20:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 20:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nawet jeśli uda­wana ra­dość, [...]