Aby stać się lepszym, nie [...] – Phil Bosmans – zeszyty

W obecnej chwili w 146 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Phil Bosmans.

Aby stać się lepszym,
nie mu­sisz cze­kać na lep­szy świat.

cytat dnia z 8 lipca 2010 roku
zebrał 325 fiszek

Zeszyt Rady
Ra­dy do życia 

Zeszyt In­spi­rujące cytaty
... 

Zeszyt Alfa
Te pier­wsze i ostatnie. 

Zeszyt Mądre cy­taty, inspiracje
Zbiór mądrych i pou­czających cy­tatów, afo­ryzmów w ce­lu wy­korzys­ta­nia do swoich dzieł (po­wieść, wier­sze, ob­ra­zy) ja­ko inspiracja. 

Zeszyt Daria
op­ty­mis­tyczne cytaty 

Zeszyt ...
... 

Zeszyt Afirmacje
o ra­dości, nadziei itp. 

Zeszyt Cytaty
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:52giulietka sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]