życzenia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

Wszys­tko, co przeżywa­my, to tyl­ko ja­kieś eta­py, ja­kieś stac­je. To, co dziś wy­daje się wiel­kim osiągnięciem, jut­ro od­pa­da, bo poszliśmy już da­lej. Trze­ba być zaw­sze w drodze. 

cytat dnia z 7 grudnia 2015 roku
zebrał 51 fiszek

Cze­kam na ko­goś, kto nie będzie chciał cze­kać ani jed­ne­go dnia... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 maja 2015, 22:52

na sen

( z cyk­lu pt. "Jadłos­pis" )

łóżko dwa na dwa
ty plecami
ja analogicznie

pośrod­ku kaktusy

pus­tyn­ny ma­my klimat
śni­my o deszczu 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 grudnia 2014, 08:58

Życie to ciągły koszt alternatywny.
Re­zyg­nu­jemy z cze­goś na rzecz lep­sze­go dobra. 

myśl dnia z 31 marca 2014 roku
zebrała 89 fiszek • 3 października 2011, 22:24

John Green “Gwiazd naszych wina”

“Tak cię pochłania by­cie sobą, że nie masz na­wet pojęcia, ja­ka jes­teś nadzwyczajna.” 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 marca 2014, 13:40

deptak

wybrukowany
zdar­ty­mi płytami
codziennie
przez to przechodzę. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 marca 2014, 12:34

Nie obiecuj ko­biecie nieba, jeśli nie jes­teś w sta­nie naj­pierw stworzyć jej bez­pie­cznej przys­ta­ni na ziemi. 

myśl dnia z 19 marca 2014 roku
zebrała 447 fiszek • 4 sierpnia 2010, 08:58

nie mogę dać się zdmuchnąć by­le wiatrowi 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lutego 2014, 00:42

Naj­krótsza de­finic­ja zwycięstwa:
Su­ma porażek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 18:09

Życie ma ty­le ko­lorów, ile pot­ra­fisz w nim dostrzec. 

cytat dnia z 29 stycznia 2014 roku
zebrał 58 fiszek
Pozostałe zeszyty
  • wszystko w jednym – jeśli słowa byłyby człowiekiem, to te składałyby się na mnie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Małgorzata Stolarska

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

14 maja 2017, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Niezawodny zawód życiem

25 kwietnia 2016, 10:12rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Metronom

24 kwietnia 2016, 17:04szpulka sko­men­to­wał tek­st Metronom

22 marca 2016, 19:46Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

21 marca 2016, 23:46rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Boję się, że nie [...]

21 marca 2016, 23:43rzekoma ona sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:37Egoista sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 02:15krysta sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

20 marca 2016, 00:59Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przeszłość Wypędzona za drzwi Upar­cie pu­ka

11 stycznia 2016, 12:45rzekoma ona do­dał no­wy tek­st Ból is­tnienia