Znani autorzy ...;)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

To, że two­ja wrażli­wość uczu­ciowa mieści się w łyżeczce do her­ba­ty nie świad­czy o tym, że wszys­cy są tak upośledzeni. 

cytat dnia z 28 czerwca 2010 roku
zebrał 426 fiszek

Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku. 

cytat dnia z 27 października 2009 roku
zebrał 440 fiszek

Kiedy wy­powiadam słowo "cisza", niszczę ją. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Jes­teśmy różni jak dwie krop­le czys­tej wody. 

cytat dnia z 31 lipca 2013 roku
zebrał 91 fiszek

Każdy prze­cież początek to tyl­ko ciąg dal­szy, a księga zdarzeń zaw­sze ot­warta w połowie. 

cytat
zebrał 91 fiszek

Jes­tem za blis­ko, żeby mu się śnić. 

cytat dnia z 24 grudnia 2009 roku
zebrał 394 fiszki

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych pocałunków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy. 

cytat dnia z 22 grudnia 2009 roku
zebrał 580 fiszek

Ze szczęściem cza­sami by­wa tak jak z oku­lara­mi, szu­ka się ich, a one siedzą na nosie. 

cytat dnia z 12 lutego 2010 roku
zebrał 303 fiszki

Głupo­ta jest matką zbrod­ni. Ale oj­co­wie są częstok­roć genialni. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy. 

cytat
zebrał 16 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Sławomir Mrożek

Użytkownicy
H I J
Aktywność