Złote Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2012 tek­stów.

W życiu jak na rin­gu dos­ta­jemy ciosy choć trzy­mamy gardę i wal­czy­my rozkłada nas cza­sem na łopatki.
Nie ważne ile ra­zy upa­dasz ale jak sil­ny powstaniesz! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2018, 08:32

Zos­ta­wiasz śla­dy nad brze­giem wspomnień
morze ob­my­wa myślą zapomnienia
i tyl­ko ten szum fal zaklęty
w białej per­le cza­su

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 08:51

Nig­dy nie zniżaj się do po­ziomu osób kry­tykujących. La­taj wy­soko, na ile skrzydła ci pozwolą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 17:27

Nig­dy za wiele cu­dow­nych chwil, czy też ser­deczności...
Życzli­wość ow­szem cen­na, dla­tego nie wszys­cy roz­dają...można tak rzec.
Choć chętnych do bra­nia jej, nie brakuje...


Krys­ty­na A.Sz. 20.06.2018r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 20:31

Świet­nie uda­wała wy­racho­waną zołzę
bez skru­pułów niszczyła wszys­tko wokół
nie umiała kochać ser­ce pok­rył lód

nie ot­wierała już drzwi
za który­mi cze­kała miłość 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 czerwca 2018, 13:45

Do­rosłość od­ci­na skrzydła, dop­ra­wiając z nich rogi.

z anioła już wyrosłam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2018, 15:02

Jes­teśmy zmęcze­ni życiem, które­go nie ma. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2018, 13:56

Od kiedy jes­teś słońcem,
boję się zaćmienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 czerwca 2018, 17:00

Roz­liczam się z prawdą, gdy nie stać mnie na kłamstwo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 czerwca 2018, 20:16

Są życia zam­knięte na klucz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lipca 2018, 20:28
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy