Złote Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1858 tek­stów.

na­wet ty­siącem par oczu
człowiek nie uj­rzy Boga

a jed­no ser­ce wystarcza
by poczuć

że jes­teśmy wieczni 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 października 2017, 07:52

Gdy­bym mogła, to bym zrobiła
Wiem jed­nak, że nie mogę
Do te­go wca­le mi się nie chce
Gdy­bym na­wet chciała
To i tak bym nie mogła
Ale gdy­bym jed­nak mogła
To i tak by mi się nie chciało
I bym te­go nie zrobiła... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 października 2017, 22:11

A w środ­ku czerń pochłania wszel­kie światło.

zgaszo­ne życie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 września 2017, 23:34

Z życiem mi do twarzy, gdy ludzie bez wyrazu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 października 2017, 17:28

Mówią na Twoim miej­scu, choć nikt na nim nie stanął.

hi­pok­ryzja słów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 października 2017, 20:42

Będąc obec­nym z sa­mym sobą, do­tyka­my cały wszechświat. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2017, 14:22

Niektórzy ter­ro­ryzm mają we krwi.
Jak nie kon­struują bomb, sa­mi są chodzącą bombą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 września 2017, 09:06

Dob­ro zaw­sze wra­ca, po coś. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 grudnia 2016, 18:59

Ko­bieto, na wier­ne­go mężczyznę krzycz tyl­ko or­gazmem ;) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 września 2017, 18:42

W par­ku zo­baczyłem, że ja­kiś fa­cet bi­je psa, nie bi­je, le­je. Podbiegłem.
Sko­pałem dziada, niech ma.
Zab­rałem psa i pognaliśmy.
Nie wiem jak mu na imię. Zjadł puchę whis­ka­sa, bo w skle­piku pod do­mem nic in­ne­go nie było.
Te­raz leży przy mnie. Mam nadzieję, że mnie jut­ro nie pog­ry­zie, bo za co ?
Po­pełniłem dwa grzechy, no może trzy z tym whis­ka­sem :)
I czuję się z tym dobrze.
Kurde. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 26 października 2016, 22:50
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Grafit

Użytkownicy
L M N
Aktywność

16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce