Zima i mroźne przemyślenia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Strój i nas­trój niewyjściowe.
Ty ob­rastasz w piórka,
Ja ob­rastam w tłuszcz.

Je­sien­na chan­dra od lat przewlekle.
Wszys­tko mi sie nie chce.
Nic mi sie chce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2017, 21:21

Ko­biety są jak pta­ki: te pięknie śpiewające częściej skrom­nie wyglądają, te pięknie wyglądające, częściej skrzeczą, niż śpiewają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2017, 21:30

Kiedy do­pad­nie Cię roz­pacz, nie wy­ganiaj jej. Zap­roś na her­batę, spraw by się uśmie­chnęła. Każdy prze­cież jest cza­sem sa­mot­ny, ona również. Nie sztuką jest ją od­rzu­cić, bo wcześniej czy później wróci. Sztuką jest ją zmienić, aby jak już przyj­dzie, nig­dy nie raniła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2017, 11:01

dwóch tępych osiłków w pier­wszej parze
bo głupotą ste­rować po­noć na­wet głupi potrafi
da­lej li­zusy które tyl­ko w powietrzu
prze­bierają kośla­wymi nogami
po­tem ci z których każdy gryzie
i chce in­nym wbrew w swoją ciągnąć stronę
pośród
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2015, 22:53

Nie wiem czy...umiem tęsknić za ludźmi...tęsknie za miej­sca­mi bo one rzadziej się zmieniają. K.G 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2015, 23:58

Ciężar wi­ny od­ciska głębo­kie ra­ny na moich ramionach.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 11 lutego 2015, 23:33

Życie mężczyz­ny to ciągłe tworze­nie ob­ra­zu ideal­nej kobiety. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 lutego 2015, 11:28

Dob­rze, że wi­no krąży w moich żyłach, na trzeźwo nie jes­tem już w sta­nie te­go przyjąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2015, 22:18

Zas­ta­nawiałem się dlacze­go al­ko­hol po­wodu­je, że człowiek sta­je się ta­ki szcze­ry. Dziś już ro­zumiem. Kiedy pi­jemy al­ko­hol - ten naj­pierw tra­fia w no­gi, chwiej­nie sta­wiamy kro­ki. Każdy wie, że al­ko­hol pa­ruje, więc [...] — czytaj całość

aforyzm • 1 lutego 2015, 18:40

Każdy ma ja­kiś ilo­raz in­te­ligen­cji, niektórzy po pros­tu ujemny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 stycznia 2014, 17:21
Pozostałe zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]