Z humorem.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Nic dziw­ne­go, że ry­cerze przes­ta­li być pot­rzeb­ni, sko­ro i królew­nom się w du­pach poprzewracało. 

aforyzm
zebrał 163 fiszki • 21 maja 2011, 19:53

Łeb jak sklep, a pus­tki jak za komuny. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 marca 2011, 19:46

Mam laskę..co praw­da drew­nianą ale aku­rat ta zaw­sze mnie po­dep­rze w trud­nych chwilach. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 sierpnia 2010, 12:55

Na­wet po naj­lep­szym sek­sie nas­ta­je ra­nek, kiedy trze­ba założyć majtki... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 lutego 2010, 19:14

Cno­ta z okazją ra­zem noc przespały,

cno­ty nie było, kiedy ra­no wstały. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Bo cza­sem brak słów

cyc­ki opa­dają których też nies­te­ty brak... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 czerwca 2010, 10:37

Przycze­pi się gówno do stat­ku i też płynie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 3 sierpnia 2010, 16:57

MIKROKLIMAT

Lunęło
szy­ba od wo­dy się poci
błysnęło
wi­rują kłęby wilgoci
zagrzmiało
sza­leją fa­le garbate
zawrzało

Można już za­lać herbatę. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 6 lipca 2010, 03:33

Dob­ra­na para

Ja małe cyc­ki, ty krótki penis
I ma­my remis!

________________
Przep­raszam za te słowa, ale wielu ludzi (szczególnie młodych) dziś oce­nia ty­mi ka­tego­riami.. Dziew­czy­na mu­si być szczup­lutka, duży biust.. Mężczyz­na umięśniony.. Te­lewiz­ja, pra­sa też kreuje ta­kie wzor­ce.. Niestety.. 

myśl dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrała 225 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:43

W 1/4 jes­tem praw­dzi­wym mężczyzną - brat zbu­dował mi dom, szwa­gier za­sadził drze­wo a sąsiad spłodził mi syna. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 2 lipca 2010, 14:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gelger

Użytkownicy
L M N
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam