Zeszyt Demonka

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 144 tek­sty.

Kiedy łamiesz za­sady, łam je moc­no i na dobre. 

cytat dnia z 26 lipca 2013 roku
zebrał 218 fiszek

Jest pew­na przy­jem­ność w la­sach bez ścieżek,
Jest upo­jenie w sa­mot­nym wybrzeżu,
Jest społeczność gdzie nie ma intruzów
Przy głębo­kim morzu i mu­zyce je­go szumu.
Nie człowieka kocham mniej, lecz na­turę bardziej. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość zaw­sze pow­ra­ca, żeby zmienić Ciebie. Zarówno twoją te­raźniej­szość jak i przyszłość. 

cytat dnia z 18 czerwca 2011 roku
zebrał 154 fiszki

— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 

cytat
zebrał 188 fiszek

Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia.. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ile w trudzie nieustannym,
wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń,
ile chlebów rozkrajanych,
po­całunków, schodów,książek,
oczy Twe jak piękne świece,
a w ser­cu źródło promienia,
więc ja chciałabym
Two­je ser­ce oca­lić od zapomnienia! 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu. 

cytat dnia z 12 czerwca 2011 roku
zebrał 81 fiszek

Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Naj­drob­niej­sze zdarze­nia ot­wierają no­we światy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale. 

cytat
zebrał 13 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jeanette Winterson

Użytkownicy
C D E
Aktywność