Zeszyt?

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Ile jeszcze zniesie, ile wytrzyma...

Światło mniej żółte
od jajecznicy
bulgocze
w kloszu brunatnym

W zawiesinie
ty­toniowe­go dymu
smut­ny człowiek
z gwoździem do trumny
między palcami
w sztruk­so­wej marynarce

Na kwiecistą ceratę
osy­puje się popiół
i milczy

Jest ta­ka błękit­na wstęga
nieba
z różowym sro­mem obłoku
przez szczelinę
wygląda anioł
spokojny
z papierosem
za­ciąga się
błonę za­pina
na błys­ka­wiczny zamek
i znika. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 października 2017, 23:47

Ko­niec miłości jest zaz­wyczaj początkiem końca spo­koj­ne­go snu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 grudnia 2010, 00:37

Nie ma nic gor­sze­go, wśród wszys­tkich ludzkich prze­winień niż zdra­da i wielok­rotne na­dużywa­nie czy­jegoś zaufa­nia, nic po­za tym, nie przy­nosi tak og­romne­go roz­cza­rowa­nia i żalu, wy­wołanych świado­mością, iż dało się ko­muś szansę, na którą nie zasługiwał. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 sierpnia 2010, 00:26

Zieloność błękitu

Małgorza­cie Thatcher

Był wiek głupo­ty, tak niepoważny,
Że wciąż się wspo­mina je­go koloryt,
- czer­wień wśród bieli, myślo­wy skowyt,
Szept pro­wokac­ji karłów ru­basznych.

Postęp wy­kuwa­ny wśród wi­watu tłumów,
Jed­ni siłą prze­kazu – in­ni elok­wen­cją szczurów,
Tak słowo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 kwietnia 2013, 17:20

Strach

Uciętą weną, złama­nym wieszczem,
Modlą się myśli cza­sem strwożone,
Żyłą zwątpienia - trwo­ga czy jeszcze,
Trwać będzie to, co i tak zakończone.

Słowa mnożone na kształt idei,
W umysłach frak­talnych wykute,
Cze­kają tyl­ko aż się wypieni,
Zmysł swy­mi początkami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 października 2014, 19:24

zwykle nie piszę białych wierszy...

Nie lu­bię bez­radnie tęsknić
Spoglądać niemo
W przes­trzeń wspomnień
Jak­by były czymś tak
Real­nym i prostym
Jak dzień który
Zbyt szyb­ko się kończy

Bo gdy patrzę
W głąb siebie
W te wszys­tkie słowa
To czuję tyl­ko chłód
Niepa­mięci która
Do­maga się spełnienia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 01:37
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Exodus

Użytkownicy
M N O
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]