Zawsze pod ręką

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

Sa­mot­ność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przes­tają pachnieć. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Gwiaz­dy są piękne, po­nieważ na jed­nej z nich is­tnieje kwiat, które­go nie widać. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2015 roku
zebrał 132 fiszki

Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie. 

cytat

Na to się prze­cież żyje, aby zry­wać kwiaty rozkoszy. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Kwiat jest uśmie­chem rośliny. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Kwiat szczęścia naj­piękniej roz­kwi­ta, gdy op­ro­mienia go światło miłości. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale ser­ca są, aby kochały. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Jeśli zry­wając kwiaty, nie masz prag­nienia ob­darzyć ni­mi ko­goś, le­piej przejdź mimo. 

cytat
zebrał 10 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność