Zastanawiające

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1495 tek­stów.

Nie od­ległości nas dzielą, lecz ludzie po­między nimi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 grudnia 2016, 22:22

Jeśli ser­ce ci mówi, że ma cię w garści, uwierz mu. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 listopada 2015, 23:33

Niewysłane lis­ty długo za­legają w sercu. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 6 stycznia 2016, 22:41

Żeby TRA­FIĆ do niektórych ludzi, trze­ba spra­wić, żeby uważnie SŁUCHALI. 

myśl dnia z 9 lipca 2016 roku
zebrała 51 fiszek • 16 stycznia 2016, 01:58

Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 czerwca 2016, 18:54

Nad­miar realiz­mu ma fan­tazję za­bijać marze­nia. Jed­nak na dnie wspom­nień ja­kaś ich cząstka chce się tlić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 października 2015, 18:52

... sa­mo "kocham" to sta­now­czo za mało... trze­ba jeszcze "być kocha­nym", by nie wy­paczyć te­go "kocham"... 

aforyzm
zebrał 52 fiszki • 25 października 2015, 09:56

... często naj­lep­szą po­mocą nie dob­ra ra­da, lecz umiejętnie za­dane py­tanie bywa... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 26 października 2015, 13:29

Umiera w nas to, co niekochane. 

myśl dnia z 25 kwietnia 2016 roku
zebrała 88 fiszek • 13 października 2015, 22:34

Na pa­rape­cie przy­siadły dwa gołębie. Rzu­ciłem ka­wałek suchej bułki, za­cieka­wiony, który pier­wszy ruszy dziobem . Pat­rzyłem zdu­miony, otóż pier­wszy roz­dziobał ok­ruch na ka­wałki, po czym cofnął się, zap­raszając tym ges­tem dru­giego na " ucztę ". Za­kocha­ny gołąb, po­myślałem, al­bo ptak o gołębim sercu. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 października 2015, 16:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kruczek78

Użytkownicy
H I J
Aktywność

26 grudnia 2016, 00:40Cytrusowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

19 grudnia 2016, 02:36A.Pech sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

18 grudnia 2016, 23:21Kenzo sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

18 grudnia 2016, 01:38Meron sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

18 grudnia 2016, 00:43Irysowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 22:34Bromba sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 22:16Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Odeszła... A Ty na­dal chodzisz [...]

17 grudnia 2016, 22:09Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 22:00Naja sko­men­to­wał tek­st Człowiek zra­niony le­ci ku [...]

17 grudnia 2016, 21:34IceCherry wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia