zapraszam

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 37 tek­stów.

marzy­my, ale jak nied­ba­le, niedokładnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2016, 14:58

Po zmroku

w żałob­nej suk­ni
no­cy do twarzy
ko­go opłakuje
może umierające gwiazdy
a może dzień już martwy
chwi­le które nie wrócą
miłości ser­cu nie zwrócą
czas zat­rzasnął drzwi do jutra
zos­ta­wiając na brze­gu warg
ok­ruchy pocałunku
które roz­siewa wiatr
w ciem­ności po­za ten świat 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 grudnia 2015, 23:25

Cierpliwość

idąc z sa­mot­nością za dłoń
w pew­nym sen­sie po­lubiłem ją
os­woiłem się z myślą
że może kiedyś
za­mil­knie w moim sercu
smut­nej ciszy ton

cze­kam cierpliwie
nasłuchu­je kroków miłości
nie war­to szu­kać na siłę
jak ma przyjść to przyjdzie
może tym ra­zem moich drzwi nie ominie
ktoś pu­ka oby to nie były znów złud­ne sny 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 grudnia 2015, 22:43

* * *

rozkruszeni
poobijani
wciąż
szukamy
całości...

16.12.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 17 grudnia 2015, 08:54

Na te czasy

Na pod­glądzie i podsłuchu
nie wy­konuj głupich ruchów. 

fraszka
zebrała 16 fiszek • 11 września 2015, 09:45

Władza uderza do głowy. I niszczy
sza­re komórki. Nie tyl­ko swoje... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 18 grudnia 2015, 16:17

Zwodzisz mnie tak bar­dzo, że cza­sem czu­je się jak ja­kiś most. 

myśl dnia z 20 grudnia 2015 roku
zebrała 23 fiszki • 19 grudnia 2015, 11:21

Opuściłam ich wszys­tkich.

Zos­tałam tyl­ko ja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2015, 15:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bunti_25

Użytkownicy
C D E
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą