xoxo

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

Funeral

Dziw­ny to dzień, spa­dały ka­mienie
Wśród ta­jem­niczej, kościel­nej gawiedzi
Zwołały mnie ja­kieś grom­niczne płomienie.

Kon­dukt mi­lowej, zwar­tej młodzieży
- równo i wespół żałoby wtórzę.
Niosąc ze łza­mi błaga­nie pacierzy
- su­niemy pros­to przez czarną burzę.

Nim przek­roczy­my sykstyjskie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2013, 22:27

Ku pokrzepieniu serca...

Ciągle błądzę szu­kając pomocy
Od­ro­binę współczu­cia i zrozumienia,
Szu­kam w nieskończoność.
No­gi ze zmęcze­nia posiniały
ser­ce przes­tało bić,
a mi nie zos­tało nic.

Wiel­ka ot­chłań rozpaczy
Żal do świata i sa­mej siebie
Chciałabym od­frunąć...
Obudzić się na nowo. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 stycznia 2013, 20:27

Lubię jeść koty

Szarzy ludzie szamają
To co w skle­pach mają
Ale do swoich piw­nic wca­le nie zaglądają
A tam kotów, ko­curków jest od zajebania
Te­raz widzę jed­ne­go, na­biera do mnie zaufania
Pod­chodzi. Łapię go w siatkę, wy­ciągam brzytwę
Pat­roszę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 maja 2011, 17:36

"dobrze że nie wiesz co u mnie bo pękło by Ci serce"

Ucięłaś mi pióro.
Wyr­wałaś bezpruderyjnie.
W bólu klęknąłem na kolana.
Nie chciałem pat­rzeć Ci w twarz.
Trzy­małaś tak długa mą dłoń.
Nig­dy nie umiałaś poczuć pulsu.
Mi­mo wszystko.
Mi­mo że nie powinienem.
Przychodzisz.
W snach cza­sem gdzieś się tułasz sama.
Wspo­minam Cię.
Oczy, do­tyk skóry.
Zab­rałaś stos kar­tek ze skraw­ka biurka.
Ulu­biony at­ra­ment, ni­by magiczny.
Tam­ten lep­szy świat, znikł jak bańka mydlana.
Jak os­tatni od­dech z ust ko­nające­go człowieka.
Który cze­kał, czekał.

"mam wszys­tko a na­wet jeszcze więcej" 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 11 września 2011, 15:22

***

Tak lek­ko i zwiewnie
uciekasz mi 
z każdym oddechem
Cię mniej
nap­rawdę tak mało
Ja chciałabym pisać
Ci sonety
jak Twój uśmiech- tak piękne
I nu­cić melodię
uwodzącą Twym zapachem
a na rzęsach zaś Twoich
zos­ta­wiać marzenia
które się nie spełnią
A Ciebie tak mało
i w snach i spojrzeniach 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 września 2011, 15:46

Nabałaganiłeś w mojej głowie

Na­bałaga­niłeś w mo­jej głowie
po­mie­sza­ne w niej mo­je myśli-
brud­ne z czystymi,
niezły galimatias,
gra­ty moich wspom­nień,
leżą obok no­wiut­kich wyobrażeń.
His­to­rie z przeszłości, leżą na dnie szafy:
zmięte, prze­tar­te, wyblakłe
a wyżej pus­te wieszaki...
Na podłodze grzeczności
w każdym jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 września 2011, 19:01

Dla Ciebie P ;*

Mo­je ser­ce jest ma­lut­kie ale miłość w nim wielka.
Prze­lana na Ciebie w si­le nieugięta.
Kiedyś wszys­tko było trud­ne, dro­gi poplątane.
Ser­ce za­gubione, miłości nieznane.

Byłam sa­ma pośród życia przeciwności
Nie znałam uczu­cia spełnionej miłości.
Zaw­sze było tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 września 2011, 20:33

Przyjaciel

Zno­wu od­pychasz moją ręke,
po raz ko­lej­ny od­pychasz mnie.
Za­dajesz ból, ale widze, że to Ty
cier­pisz. Biegnę za Tobą. Gonię,
za Twoim bólem.

Upa­dasz, ale po­magam Ci wstać.
Nies­te­ty Ty bieg­niesz da­lej. Ruszam,
w po­goń, by zno­wu Cie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 września 2011, 00:16
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Podupadły...

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu