xD

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 366 tek­stów.

Nie chcę, abyś był we mnie sza­lenie za­kocha­ny. Za­kocha­nie to nie miłość. Chcę, abyś mnie kochał - cza­sem rozsądnie, cza­sem spon­ta­nicznie, nie rzu­cił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił. Nie obiecuj, że mnie nie zos­ta­wisz, nie kocha się słowa­mi. Po pros­tu mnie nie zos­ta­wiaj i nie mów nic.


- zna­lazłam gdzieś. po­doba się. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 marca 2012, 11:26

Co­raz częściej człowieko­wi bra­kuje szcze­rego uśmiechu. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 7 lipca 2010, 10:49

To, że żyć Ci się nie chce, nie oz­nacza, że in­ni chcą żyć bez Ciebie. 

aforyzm
zebrał 159 fiszek • 1 marca 2011, 14:51

Gdy cier­pi ser­ce smucą się oczy... 

myśl
zebrała 188 fiszek • 15 stycznia 2011, 17:55

Są ta­kie dni, gdy na­wet wsta­nie z łóżka wy­daje się być błędem... 

myśl
zebrała 187 fiszek • 18 lutego 2011, 19:27

Mam ty­le myśli w głowie..
Wszys­tkie o Tobie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lutego 2011, 19:31

Jest pew­ne miej­sce do które­go ciągle wra­cam, z nadzieją, że kiedyś znów cię tam spotkam. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 listopada 2010, 17:51

- Zam­knij oczy i po­licz do 10.
- Jeśli mnie znaj­dziesz zos­tanę z Tobą na zawsze.
- 1, 2, 3 (...) 10. Szu­kam! 
- Ej nie scho­wałaś się!
- Wiem. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 29 marca 2010, 16:07

Lu­bię gdy od­wra­casz się udając, że szu­kasz ko­goś w tłumie, a pat­rzysz na mnie... 

myśl
zebrała 210 fiszek • 7 stycznia 2010, 20:34

Każdy ma w so­bie coś co do niego ko­goś przy­ciąga, czy to za­pach, czy de­likat­ne dłonie, ponętne kuszące us­ta, nieziem­skie oczy, cha­rak­ter czy włosy roz­wiewa­ne cu­dow­nie na wietrze. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 25 stycznia 2010, 09:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dziwna chwila .

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]