Wyszpiekowane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 29 tek­stów.

Mężczyz­na jest jak sznurówka,
mu­si za­liczyć wiele dziurek żeby
poz­wo­lić się związać.

autor nieznany 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lipca 2018, 19:55

Żegluga...

Za­bierz mnie gdzieś
gdzie będę mogła
pożeg­lo­wać z myślami
na środ­ku oceanu

Chla­piąc w sza­le wodą
zgrza­ne policzki
od ma­jowe­go słońca
jed­nocześnie nieśmiało

Wzdychając pełną piersią
wiatr o nu­cie wolności
od codzien­nych trosk
które przy­bierają na sile...


20.04.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2018, 19:09

Gdy­bym mogła, to bym zrobiła
Wiem jed­nak, że nie mogę
Do te­go wca­le mi się nie chce
Gdy­bym na­wet chciała
To i tak bym nie mogła
Ale gdy­bym jed­nak mogła
To i tak by mi się nie chciało
I bym te­go nie zrobiła... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 października 2017, 22:11

* * *

Wra­całem dziś po dyżurze autem do War­sza­wy, a że to półto­rej godzi­ny jaz­dy, to miałem czas, żeby myśleć. Wra­całem po dyżurze trud­nym - po ta­kim myśli się naj­więcej. Dyżuru trud­ne­go nie należy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2017, 22:33

Życzli­wość to ta­kie życze­nie: bądź dob­ry, choć ty­le co ja. 

myśl dnia z 4 czerwca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 3 czerwca 2017, 22:08

Bajka o Leninie i traktowaniu Żydów po rewolucji.

Dro­gie dzieci...Z pew­nością zas­ta­nawiacie się, kim są Żydzi? Żydem jest człowiek pochodzący z Iz­raela i będący wyz­nawcą Bo­ga Iz­raela który ob­ja­wił się Mojżeszo­wi a ma na imię Jah­we. Żydzi są pok­rzyw­dzo­nym narodem, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 kwietnia 2017, 18:39

Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych. 

cytat dnia z 27 kwietnia 2017 roku
zebrał 14 fiszek

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują powietrze
 

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

Prze­sadzam, bo kwiat­ki rosną.

nar­cy­zem być 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 09:27

... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z adwokatem.... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 lutego 2017, 10:30
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 15:31szpiek do­dał no­wy tek­st Za mun­du­rem pan­ny sznu­rem [...]

wczoraj, 15:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 08:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

przedwczoraj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:22yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:20yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 11:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ?