wyszperane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

Małe woj­ny za­bijają w nas wiel­kich ludzi. 

aforyzm dnia z 7 lutego 2013 roku
zebrał 151 fiszek • 29 sierpnia 2011, 09:07

mo­je naj­gor­sze wspomnienie?

Kiedy szliśmy ra­zem brze­giem morza,
A na pias­ku były tyl­ko two­je ślady... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 13 maja 2010, 01:11

Ec­ce homo.

Zdo­byw­cy kos­mo­su, właści­ciele światłowodów, Twórcy Wszechświata Wirtualnego,
W świecie uczuć tak sa­mo niepo­rad­ni jak w epo­ce ka­mienia łupanego.

in­spi­red by ~ReckonerOfTime 

myśl
zebrała 43 fiszki • 13 sierpnia 2010, 09:06

Nie rzucę pa­lenia. To chy­ba je­dyny sposób w ja­ki jes­tem w sta­nie się zabić. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 25 listopada 2010, 09:01

Pra­coho­lizm wy­nika z pieniądzofilii. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 23 lutego 2011, 15:55

Re­ligia opi­suje zbioro­wość, wiara zaś jednostkę. 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 6 listopada 2011, 14:18

Życie tak jak wszys­tkie kłam­stwa, kończy się je­dyną prawdą - śmiercią. 

aforyzm dnia z 10 marca 2013 roku
zebrał 211 fiszek • 25 maja 2011, 16:59

Nig­dy nie wiesz, czyją myśl właśnie wymyśliłeś. 

myśl dnia z 7 lutego 2017 roku
zebrała 81 fiszek • 24 stycznia 2010, 16:49

Jut­ro to mój ulu­biony dzień tygodnia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 kwietnia 2010, 22:47

Za wszys­tkie wczo­raj, za każde jut­ro, za wie­czne dziś, mi­mo wszys­tko.. dziękuje. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 grudnia 2010, 18:37
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

DirtyIzz

Użytkownicy
D E F
Aktywność

19 lutego 2016, 13:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2015, 23:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 18:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:13eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem przes­ta­jemy cy­kać.  

17 lutego 2015, 22:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 22:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 13:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 22:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 18:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 12:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]