Wyjątkowe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 127 tek­stów.

najowanie*

nie wiem czy chcę
czy będę
może kiedyś

które­goś ran­ka ot­worzę oczy
i po­wiem że już wiem

może kiedyś
al­bo nigdy

przejdę w inność
i już będzie mi jedno

wszystko


*in­spi­racją myśli Naji 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 lutego 2018, 21:52

* * *

anioły zwiały, pióra zostały
pozamiatane
kiedyś też zwieję, rzucę nadzieję
ra­no nie wstanę

tłuką się lus­tra o moją młodość
zmar­szczkom odbijam
to ta­kie płyt­kie, niczym dno butli
z win(nie)em przemijam

wiel­ka to mądrość nie burzyć ciszy
ga­daniem głupim
czer­pać z milczenia,
co w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 stycznia 2018, 20:53

Jestem złotem

Cza­sem bra­kuje słów
Choć myśli tak wiele
iż star­czyło by ich
dla tłumu filozofów
A tu człowiek jest sam

Ile jest wart, dru­gi ktoś
Gdy jest głuchą ścianą
Która tyl­ko od­bi­ja echo
I nic no­wego ci nie po­wie ?

Ktoś powiedział
mil­cze­nie jest złotem
więc jes­tem Midasem
każde­go zmieniam w milczenie
wokół mnie tyl­ko złote myśli 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 stycznia 2018, 12:53

rodzynek

u pa­na bo­ga za piecem suszą się

roz­la­ne mleko
śliw­ki, co wpadły w kompot
ciężkie do zgry­zienia orzechy

kwiaty, których nikt nie dosięgnął
i nie dostał

bu­ty tych, co niejed­no przeszli
czap­ki z głów
aniołów stróżów kur­tki puchowe
płaszcze
peleryny
parasole

bos­kie ob­ra­zy ludzkich twarzy
łzy


opo­wiadasz mi baj­ki o bogu
wierzę ci 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2018, 13:48

Ludzki Wrzask.

Byłem
jestem
nie będzie mnie
przepadnę
jak wrzask w mglis­tym le­sie przepadam
po­woli- z wolna
jak­bym chciał i nie chciał
jak­bym umierać chciał
w tym krzy­ku nieskończoności

Umieram w człowieku
człowiekiem jestem
nie krzykiem
choć krzyk jak człowiekPi­sane na kolanie... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 grudnia 2017, 01:03

***

w Twoich oczach po­jaśniała przyszłość,
ocze­kiwa­ny czas wy­pełnia oddech
in­ny świat niez­mien­nie absorbuje,
nie dzi­wię się, że co raz mniej mnie w nim,
ten po­zos­ta­wiony swo­je gra­nice ma

zaczy­tani w ser­cach podróżuje­my samotnie,
w skry­tości, pełnej spo­koju drogi

chwilą
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2017, 07:45

Ona

Czas cichut­ko zas­tu­kał
już po­ra
na po­wita­nie jut­ra
czym prędzej wybiegła
blas­kiem nad­chodzące­go świtu
zachłyśnięta
tyl­ko ten ze­gar bez wskazówek
który w nadziei ciągle od­mie­rzał
se­kun­da po se­kun­dzie
już daw­no temu
zdradzo­ne
pod osłoną nocy
mi­nuty
kulą w ple­cy
A ona do cza­su
który zwie się
teraźniejszym
niepo­cie­szo­na kona
nikt jej nie szu­ka
nikt jej nie za­pala znicza
prze­cież jest tyl­ko tęsknotą
tą wyklętą ni­komu niepotrzebną
choć niez­wykle piękną
Ona 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 października 2017, 14:15

Nuty słów

Nu­ty me­lodii kochania
Piórem wie­cznym spi­sane.
W zeszy­cie do nut
Klek­sy chwil
Z kałamarza wychla­pane.

Czar­no białe klawisze
Wy­bijają dźwięki dni.
Stru­ny szarpane
Przy ser­cu strojone..

I piosen­ki szep­ty nies­kończo­ne.
Duszy re­zonans echem je niesie
W ser­ca wyb­rzmienie.

Płyną me­lodie każde­mu inne.
Klucze do serca
I tak­ty zwinne.

Szepty... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2017, 15:51

Wynajm

Nie wszys­tkie klucze pa­sują do drzwi
nie wszys­tkie drzwi pa­sują do klamek
nie wszys­tkie klam­ki zmie­szczą się w dłoni
jak często je wyrywamy
zos­ta­jemy sa­mi z nimi
- i co -
- i nic -
tak trwamy
nie zdając so­bie sprawy
nie pa­sując do miej­sc w ja­kich mieszkamy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2017, 09:49

* * *

z brzo­zowych gałązek
zbiję łódź życia swego

poz­szy­wam blizny
w moc­ne żag­li płachty

na skro­ni umieszczę
róży kwiecie
na kol­ce nie bacząc

w morze wy­ruszę

piękno ducha
wy­maga poświęceń

przecież 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2017, 22:44
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kamille

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...