Wyjątkowe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 119 tek­stów.

* * *

gdy­by ludzie
oj­cze nasz

mówi­li
i któryś jest w niebie

wie­rzy­li
w bądź wo­la twoja

bez obłudy jak w niebie

i kocha­li tak i na ziemi

dzieli­li bez żalu
chle­ba nasze­go powszedniego

da­wali codziennie

wy­bacza­li potknięcia
winy

i od osądu mu­ry stawiali

byłoby nam AMEN 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 maja 2019, 13:32

takie niewypowiedziane

tak bar­dzo nie chce
układać słomianych słów

kłos, o mały włos

co żyją swym włas­nym
- al­bo żad­nym -
dopóki o nie nie spy­tam

jak po­dejść do pisania
co mnie tak zwa­la z nóg

i z rąk
pozbawia
całe te [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 maja 2018, 00:18

* * *

sta­wiany na baczność
między winą a ścianą
na prędkich palcach
z me­lan­cho­lii plecąc
naj­trwal­sze nicie

z po­win­nością czar­nej wdowy
ze ścian brukowanych
roz­bił spękań granice

la­winą ka­mieni usypany
ka­lecząc niepew­ne stopy
opa­dają śla­dy za krokiem
drob­ny­mi kroplami

chcą biec w stronę ramion
wraz z lękiem za rękę
a w dru­giej trzy­mać latawiec 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2018, 00:17

najowanie*

nie wiem czy chcę
czy będę
może kiedyś

które­goś ran­ka ot­worzę oczy
i po­wiem że już wiem

może kiedyś
al­bo nigdy

przejdę w inność
i już będzie mi jedno

wszystko


*in­spi­racją myśli Naji 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lutego 2018, 22:52

Jestem złotem

Cza­sem bra­kuje słów
Choć myśli tak wiele
iż star­czyło by ich
dla tłumu filozofów
A tu człowiek jest sam

Ile jest wart, dru­gi ktoś
Gdy jest głuchą ścianą
Która tyl­ko od­bi­ja echo
I nic no­wego ci nie po­wie ?

Ktoś powiedział
mil­cze­nie jest złotem
więc jes­tem Midasem
każde­go zmieniam w milczenie
wokół mnie tyl­ko złote myśli 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 stycznia 2018, 13:53

Ludzki Wrzask.

Byłem
jestem
nie będzie mnie
przepadnę
jak wrzask w mglis­tym le­sie przepadam
po­woli- z wolna
jak­bym chciał i nie chciał
jak­bym umierać chciał
w tym krzy­ku nieskończoności

Umieram w człowieku
człowiekiem jestem
nie krzykiem
choć krzyk jak człowiekPi­sane na kolanie... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 grudnia 2017, 02:03

***

w Twoich oczach po­jaśniała przyszłość,
ocze­kiwa­ny czas wy­pełnia oddech
in­ny świat niez­mien­nie absorbuje,
nie dzi­wię się, że co raz mniej mnie w nim,
ten po­zos­ta­wiony swo­je gra­nice ma

zaczy­tani w ser­cach podróżuje­my samotnie,
w skry­tości, pełnej spo­koju drogi

chwilą
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2017, 08:45

Ona

Czas cichut­ko zas­tu­kał
już po­ra
na po­wita­nie jut­ra
czym prędzej wybiegła
blas­kiem nad­chodzące­go świtu
zachłyśnięta
tyl­ko ten ze­gar bez wskazówek
który w nadziei ciągle od­mie­rzał
se­kun­da po se­kun­dzie
już daw­no temu
zdradzo­ne
pod osłoną nocy
mi­nuty
kulą w ple­cy
A ona do cza­su
który zwie się
teraźniejszym
niepo­cie­szo­na kona
nikt jej nie szu­ka
nikt jej nie za­pala znicza
prze­cież jest tyl­ko tęsknotą
tą wyklętą ni­komu niepotrzebną
choć niez­wykle piękną
Ona 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 października 2017, 16:15

Nuty słów

Nu­ty me­lodii kochania
Piórem wie­cznym spi­sane.
W zeszy­cie do nut
Klek­sy chwil
Z kałamarza wychla­pane.

Czar­no białe klawisze
Wy­bijają dźwięki dni.
Stru­ny szarpane
Przy ser­cu strojone..

I piosen­ki szep­ty nies­kończo­ne.
Duszy re­zonans echem je niesie
W ser­ca wyb­rzmienie.

Płyną me­lodie każde­mu inne.
Klucze do serca
I tak­ty zwinne.

Szepty... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2017, 17:51

Wynajm

Nie wszys­tkie klucze pa­sują do drzwi
nie wszys­tkie drzwi pa­sują do klamek
nie wszys­tkie klam­ki zmie­szczą się w dłoni
jak często je wyrywamy
zos­ta­jemy sa­mi z nimi
- i co -
- i nic -
tak trwamy
nie zdając so­bie sprawy
nie pa­sując do miej­sc w ja­kich mieszkamy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2017, 11:49
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Salomon

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:01Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 12:54Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 12:53Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

13 czerwca 2019, 01:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

13 czerwca 2019, 01:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 14:38Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

11 czerwca 2019, 21:53Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

11 czerwca 2019, 21:52Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]